VAPUR DUMANI ( Ageratum houstonianum )


Vapur dumanı çiçeği




Ageratum houstonianum
Vapur dumanı


Nisan-Eylül ayları arasında açan çiçekleri mavi ve kırmızının değişik tonlarındadır.Gövdesi çok dallı, çiçekleri sürgün ucunda, çok sayıda ve küçük gruplar halindedir.10-12 cm. boylanır.besince zengin,oldukça gevşek yapılı bahçe toprağında iyi gelişir.Tohumla üretilir.Kısa boylu ve güzel renkli çiçek bordürleri oluşturmada kullanılır.

Genel Özellikleri
Doğal olarak Güney ve Orta Amerika ile Kuzey Amerika’nın güney bölgelerinde yetişmektedir. Otsu veya otsu – odunsu karakterde, dallanmış formda 33 türü bulunur. Birçoğu bir arada
başçıklar şeklinde mavi, beyaz veya pembe renkte bol sayıda çiçeklere sahiptir. Özellikle uzun süre çiçekli kalabildikleri için park ve bahçelerde çok aranılan bitkilerdir. Ilıman iklim şartlarında mayıs sonu ve haziran başından kasım ortasına kadar çiçekli halde kalır.


Vapur dumanı çiçeği

Üretimi
Tohumla üretim yapılmaktadır. Normal koşullarda mart ayında tohumlar kasalara ya da viyollere atılmalıdır. Erken (mayıs) çiçek açması istenirse tohumlar şubat ayında atılır.Tohumlar çimleninceye kadar ( 7 – 9 gün ) 20 – 22 oC’ de tutulur. Daha sonra sıcaklık 15 - 18 oC’ ye düşürüldüğünde iyi sonuçlar elde edilir. Tohumların üzerine kapak atılmaz ya da hafif bir kapak atılır.

Fideler bir buçuk ay gibi kısa sürede gelişir. Ancak toplu formda fide elde etmek için, genç bitkiler de hafif uç alma yapılabilir. Tohum ekiminden 3 – 4 hafta sonra fideler şaşırtılır. Tohum ekiminden çiçeklenmeye kadar geçen süre 12 – 14 haftadır. Ageratumlar ayrıca çelikle de üretilebilir. Çelikler mart- nisan veya ağustos – eylül ayları arasında alınırsa iyi köklenme elde edilir. 15–18 oC’ de 15–20 güne içinde köklenme gerçekleşir.

Ekolojik İstekleri

Güneşli yerlerden hoşlanır. Bitkiler sürekli havadar, aydınlık yerlerde bulundurulmalıdır. Toprak isteği bakımından gevşek, geçirgen, besin maddece zengin topraklardan hoşlanır. Hafif kireçli topraklarda daha rahat yetişir. Yaz gecelerinin sıcaklığı ( artırıldığında ) gündüz sıcaklığından daha fazla olduğunda ageratum bitkisinin boyu kısa olmakta ve erken çiçek açmaktadır.

Peyzajda Kullanımı
Çiçek bahçelerinde tek olarak kullanılabildikleri gibi diğer çiçeklerle birlikte gruplar halinde de kullanılabilir. Ayrıca balkon ve teraslarda da çok kullanılır. Bitkiler 15 – 20 cm ara ile uygulama alanına dikilmelidir. Ülkemizde kullanılmamakla birlikte başka ülkelerde boylu çeşitleri kesme çiçek olarak kullanılmaktadır. Çiçek bahçelerinde kısa boylu mavi renkli çeşitleri, sarı renkli kadifelerin önünde oldukça çekici renk kontrastı oluşturur. Solan çiçekler zamanında alınırsa, bitkiler daha uzun süre çiçekli kalabilir.


Vapur dumanı çiçeği

Önemli Türleri
Ageratum houstonianum mill (Syn. A.mexicanum Sims)
Meksika kökenlidir. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli olan bir türdür. Çiçekleri açık mavi veya gri mavidir. Çiçeklenme zamanı yaz aylarıdır. Uygun iklimlerde çok yıllık, kışı soğuk geçen yerlerde tek yıllık yetiştirilir. Yaprakları kalp şeklinde veya oval formdadır. Ayrıca yaprakları tüylüdür. Bitki 10 -50 cm boyundadır. Kadife veya ateş çiçeği ile birlikte kullanıldıklarında güzel bir uyum sağlar. Güneşli yerlerden, gevşek – geçirgen, zengin ve hafif kireçli topraklardan
hoşlanır. Tohumla üretilir. Tohumlar ocak – mart ayları arasında atılır. Tohumların üzeri
kapanmaz. Yalnızca hafifçe bastırılır. Çimlenme ortamının sıcaklığı 18 – 22 0 C dolayında
tutulduğu takdirde 6 – 14 günde çimlenme gerçekleşir. Fideler ekimden 3 -4 hafta sonra 5 cm arayla şaşırtılır. Tohumdan çiçeklenmeye değin geçen süre 9 – 13 hafta dolayındadır.


Karşılaşılan Önemli Hastalık ve Zararlılar
Phythium-kök çürüklüğü, virüsler, beyazsinek, kırmızı örümcek, yaprak biti en çok
karşılaşılan problemlerdir.


No Response to "VAPUR DUMANI ( Ageratum houstonianum )"

Yorum Gönder